Нашата история

photo-nico-historiqueОт 2007 г. Никола Гайардо е увлечен от наелектризиращия свят на финансите вследствие на влизането на борсата на дружеството, за което той работи. "Жаден за силни усещания", търговският директор на сайта seloger.com инвестира все по-лесно. Дните се нижат и не си приличат в ритъма на зашеметяващите криви на борсата. Купувай, продавай, купувай, продавай, купувай... Въпреки това, няколко месеца стигат, за да се усети някаква умора.


Kупувах, препродавах, но въпреки всичко не откривах там своята сметка. Разходите за посредничество на пазара на акции са доста високи и недотам волатилни."
Благодарение на вкуса към риска, той се ориентира към по-рискови дериватни продукти, като варанти, бинарни опции тип Turbo, CFD... Този, който се определя днес като "покаял се трейдър ", търси от този период "повече лостове с по-малко инвестиран капитал и оттам повече риск ". Исканията от страна на посредниците се умножават и "опиянен от тяхната красива музика", се стига до точката на рухване през 2010 г.
Никола Гайардо инвестира 30 000 евро, воден от съветите на посредник, намиращ се в чужбина. В този момент никакво средство не му позволява да открие измамата... сумата се изпарява всред природата... Мошеничеството е явно "банално" и организирано от добре сработена международна група.
Дори и да е възможно да се прибегне до услугите на адвокат, разходите за откриване на процедура са твърде големи... За посрещане на това положение Никола Гайардо решава да създаде блог, наречен „Warning Trading“, за да сподели своя опит и да предупреди други инвеститори за опасностите от нелоялни посредници. Постепенно около информациите, предадени в този блог, се поражда общност и се появяват и други жертви на мошеничества, за да търсят помощ.
Някои от тях са заложили на Forex, търгували са чрез бинарни опции, инвестирали са в редки земи или ценни метали, направили са уж високорентабилни вложения… Тогава блогът се превръща в предприятие, кръстено WARNING TRADING. Неговата цел? Да информира и да подпомага пострадалите да открият следите на техните пари чрез предлаганите услуги. Днес дванайсет души, от които шестима юристи и трима следователи, действат пред банковите инстанции за връщане на средствата.
През 2015 г. ние помогнахме на 750 пострадали от измами, които бяха загубили средно по 45 000 евро, но при някои загубата може да стигне до 2 милиона евро."
Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter

Нашата мисия:
Информиране - Образоване - Предотвратяване