Изисквани от закона означения

I. Вид компания и наименованиеНастоящият интернет сайт, достъпен на адрес www.warning-trading.com, е създаден от дружество WARNING TRADING :

WARNING TRADING SASU/ УОРНИНГ ТРЕЙДИНГ

Уставен капитал: 1000 лв.
Вътреобщностен номер по siret: 83883670800019
Седалище: Europarc de pichaury, Bât B5 1390 Aix en Provence, Франция
Имейл: [email protected]

Член на Френско-българската търговска и индустриална камара от 2014 г.

II. Отговорник за публикациите Директор по публикациите е господин Никола ГАЙАРДО.


Член на Френско-българската търговска и индустриална камара от 2014 г.

 

 

III. Длъжностно лице по защита на данните

Nicolas GAIARDO

Tel : +33 06 33 78 33 78

Email : [email protected]

IV. Хостинг

Настоящият интернет сайт е хостван от:

SUPERHOSTING.BG Ltd.
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
София 1797, България
https://en.superhosting.bg/

V. Закон за информатиката и свободитеИнформациите, събрани чрез формулярите, налични в настоящия интернет сайт, се обработват съгласно изискванията на закон №78-17 от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., за информатиката, файловете и свободите, наричан Закон за информатиката и свободите. Така събраните информации са предмет на компютърна обработка, имаща за цел да отговори на искането на потребителя.

Потребителят бива уведомен, че така събраните информации нито се продават, нито се отстъпват на трети лица с изключение на адвокатите партньори на създателя на сайта с цел обработката на искането. Използвайки формулярите, достъпни в настоящия сайт, потребителят приема впоследствие, че информациите, които предоставя, могат да бъдат предадени на адвокатите, партньори на създателя на сайта, съгласно Общите условия за ползване (ОУП) на настоящия сайт.

Потребителят бива уведомен, че се ползва, съгласно закона за информатиката и свободите от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., от право на достъп и на поправка на информациите, отнасящи се до него. Потребителят бива уведомен също и че може, по законови съображения, да възрази срещу обработката на данните, отнасящи се до него. Потребителят може да упражни всички тези права, като се обърне към:

WARNING TRADING
Europarc de pichaury, Bât B5
1390 Aix en Provence, France

Издателят на този уебсайт е установен във Франция, държава членка на Европейския съюз. Настоящият сайт съблюдава своето задължение за деклариране пред CNIL (Национална комисия за информацинна сигурност и защита на личните данни)..

VI. БисквиткиНавигацията в настоящия сайт може да доведе до инсталирането на бисквитки в компютъра на потребителя. Бисквитката е файл с малък размер, който не позволява идентифицирането на потребителя и който регистрира информации, свързани с навигацията от даден компютър в даден сайт.

Бисквитките, използвани в настоящия сайт, имат за цел по-добра навигация за потребителя. Това са бисквитки:

За измерване на посещаемостта

За социални мрежи, генерирани чрез бутоните за споделяне в социалните мрежи

Свързани с рекламните операции

Потребителят бива уведомен, че може във всеки момент да възрази на инсталирането на бисквитки, като конфигурира своя браузър по следния начин:

При използване на Internet Explorer: Бутон “Outil (Инструмент)” – опции Internet – натискане върху “Confidentialité (Поверителност)” и избиране на “Bloquer tous les cookies (Блокирай всички бисквитки)”.

При използване на Chrome : Меню – “ Paramètres (Параметри)” – натискане върху “Afficher les paramètres avancés (Покажи подробните параметри)” – в раздел “Confidentialité (Поверителност)”, натиснете “ Paramètres de contenu (Параметри на съдържанието)” и изберете “ Bloquer les cookies (Блокирайте бисквитките)”.

При използване на Firefox : бутон Firefox – бутон “Options (Възможности)” – бутон “Личен живот (Vie privée)” – задаване на параметри на “Règles de conservation (Правила на съхранение)” в “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique (Използвайте персонализираните параметри за историята” и премахнете отметката, за да дезактивирате бисквитките.

При използване на Safari : меню – “Paramètres (Параметри)” – натиснете върху “Afficher les paramètres avancés” – в раздел “Confidentialité” натиснете върху “Paramètres de contenu” – в раздел “Cookies” изберете “Bloquer les cookies”.

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter